دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

کارگاه آزمایشفیزیک ,کارگاه ,آزمایش ,کارگاه آزمایش ,گردهمایی دبیران
فیزیک ,کارگاه ,آزمایش ,کارگاه آزمایش ,گردهمایی دبیراندر روز سه شنبه مورخ 95/2/14 با حضور همکارن فیزیک ناحیه یک بهارستان بازدیدی از مرکز آزمایشگاهی شهر علم به عمل آمد. در این بازدید همکاران از قسمتهای مختلف این مرکز دیدن نموده و سپس آزمایشهای مربوط به فیزیک دوره متوسطه انجام شد. جلسه گردهمایی دبیران فیزیک نیز در پایان کارگاه آزمایش برگزار گردید.

از همکاری جناب آقای خلج مدیر مسئول آموزشگاه شهر علم و همکارانی که در این کارگاه حضور داشتند تشکر می نماییم. روحی

بازدید از آموزشگاه شهر علم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردهمایی دبیران و کارگاه آزمایش فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک ,کارگاه ,آزمایش ,کارگاه آزمایش ,گردهمایی دبیران

کارگاه آزمایشمنبع : گروه فیزیک منطقه بهارستان 1کارگاه آزمایش
برچسب ها : فیزیک ,کارگاه ,آزمایش ,کارگاه آزمایش ,گردهمایی دبیران


مطالب مرتبط