دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

حضور در مسابقات آزمایشگاهی استانیمسابقات آزمایشگاهی
مسابقات آزمایشگاهیدانش آموزان منتخب ناحیه یک بهارستان در دو گروه پسران و دختران در روز یک شنبه مورخ 95/2/19 در مسابقات آزمایشگاهی فیزک که در شهرستان رودهن برگزار گردید شرکت نموده و با گروه های دیگر به رقابت پرداختند.

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان

مسابقات آزمایشگاهی

حضور در مسابقات آزمایشگاهی استانیمنبع : گروه فیزیک منطقه بهارستان 1حضور در مسابقات آزمایشگاهی استانی
برچسب ها : مسابقات آزمایشگاهی


مطالب مرتبط